Registratie van grondstofstromen

Om een bedrijfsstrategie optimaal te laten werken is inzicht in materiaalstromen onmisbaar. Informatie over grondstoffen in zowel productie- als afvalketens dient te worden ontsloten en beschikbaar te worden gemaakt. Alleen dan kan een bedrijfsstrategie worden omgezet in concrete acties.


Wat wij doen

In samenwerking met ARN (voorheen Auto Recycling Nederland) – het expertisecentrum op het gebied van recycling – leveren wij een tool om uw keten van grondstoffen en materialen inzichtelijk te maken.


ARN en Abstraction bieden toegepaste kennis op het gebied van technische en biologische kringlopen. We helpen met het professionaliseren van de monitoring van grondstofstromen, het circulair maken van ketens en de rapportage over de behaalde resultaten. Indien gewenst kunnen wij ketenstromen analyseren en aanbevelingen doen omtrent aanpassingen. Hierin gaan we mee met de behoefte van de klant; van een advies tot en met de volledige ontzorging van de grondstofmonitoring.


Wij werken volgens de beproefde methodiek van ARN, die al 20 jaar wordt toegepast in o.a. de automotive sector.Ons productaanbod

Ons productaanbod sluit aan op verschillende organisatieniveaus. De leveringsomvang kan worden aangepast aan specifieke klantbehoefte. Elk productniveau kan afzonderlijk aan u worden aangeboden.


De beproefde meetmethodiek van ARN is de basis van onze productportfolio. Met behulp van deze methodiek worden uw materiaalstromen in kaart gebracht en krijgt u dagelijks grip op grondstoffen, zowel binnen als buiten uw bedrijf. Deze methodiek wordt aangepast aan uw werkwijze en wensen. Ondersteuning bij implementatie van de methodiek in uw systemen, alsmede eventuele nazorg maakt desgewenst deel uit van onze dienstverlening.


Het beheer van het geleverde systeem kan ook door ons worden verzorgd. Dit omvat het opzetten en onderhouden van een IT omgeving, de opslag en het toegankelijk maken van data, alsmede het trainen van medewerkers en ketenpartners (partijen van wie u grondstoffen ontvangt of waaraan u ze levert).


Daarnaast kan de beschikbaar gekomen data ook voor u worden geanalyseerd. Dat kan periodiek, bijvoorbeeld halfjaarlijks. Maar een analyse kan zich ook richten op het beantwoorden van een specifieke klantvraag, bijvoorbeeld ter ondersteuning van projecten.


Tenslotte kunnen wij op basis van de uitkomsten van uw nieuwe meetsysteem ook adviseren omtrent uw bedrijfssituatie. Advies kan zich uitstrekken van vragen die betrekking hebben op praktische bedrijfsvoering of op communicatievraagstukken, tot strategische vragen met een bedrijfsbrede invloed.

 

ARN-tool