Abstraction en NGO’s

Foto: © Ossip van Duivenbode / Rotterdam Image Bankhttp://www.rotterdamimagebank.nl/shapeimage_2_link_0

NGO’s bouwen een indrukwekkende kennis en kunde op rond het begrip duurzaamheid binnen een bioeconomie. Het efficiёnt uitnutten van deze ervaring leidt naar mening van Abstraction voor alle partijen tot grote voordelen. NGO’s hebben toegevoegde waarde bij het ondersteunen van stakeholders bij het nadenken over duurzaamheid binnen specifieke waardeketens of binnen hun eigen organisatie. Naast bedrijfseconomische verbeteringen ondersteunt dit het nadenken over nieuwe verdienmodellen. Abstraction zorgt als intermediair voor het identificeren en bespreekbaar maken van relevante onderwerpen.


Reeds vele jaren werkt Abstraction met NGO’s samen. Op het vlak van duurzaamheid en certificering is op deze manier veel ervaring opgedaan. Ook rond het definiёren van uitgangspunten voor een bioeconomie is veel ervaring opgedaan. De kracht van Abstraction is de marktexpertise die rond deze thema’s kan worden ingebracht. Doordat belangen en speelruimte van verschillende partijen begrepen worden, is Abstraction de ideale partij om te intermediёren bij discussies tussen NGO’s en marktpartijen, dan wel om contacten tot stand te brengen.


Abstraction speelt een actieve rol binnen het kader van de maatschappelijke dialoog over BBE. Zie onder Projecten voor een toelichting.

NGO’s