Abstraction: lopende projecten

Hier worden actuele projecten genoemd. Informatie over recente projecten van het afgelopen jaar en eerder is te vinden via: jaaroverzichten.


Project: verwaarding van restperen

In Nederland alleen al wordt jaarlijks 370.000 ton peren geteeld. Hiervan valt 5% uit omdat het fruit beschadigd is, en daarmee onverkoopbaar is geworden. In overleg met een Zeeuwse fruitteler wordt op initiatief van Abstraction onderzocht hoe deze restperen kunnen worden gebruikt om waardevolle componenten te winnen. Hierbij wordt samengewerkt met Dutch Sustainable Development, en met  het Van ‘t Hoff Instituut van de Universiteit van Amsterdam.


Project: blusmiddel op basis van mineralen

Abstraction ontwikkelt bio-based toepassingen voor het mineraal olivijn. Als spin-off wordt nu ook, in overleg met experts van de brandweer, en in samenwerking met Utrecht Universiteit, gekeken naar inzet van mineralen als brandblusmiddel. De betreffende mijnbouwindustrie is ook bij het project betrokken.Project: Info-Bee

Op initiatief van Abstraction is in samenwerking met IT-specialisten en met communicatie-experts van Bio Based Press een ontwerp gemaakt voor Info-Bee, een internet-portal en een database met als doel om bio-based resultaten uit EU-onderzoek eenvoudig voor iedereen beschikbaar en doorzoekbaar te maken. Dit is een vervolg op een eerdere verkenning van een Call-for-Proposals door Bio Based Industries Joint Undertaking, een 3,5 miljard partnerschap tussen de EU en de Bio-based Industries Consortium.


--/--

 

projecten

                 Abstraction: lopende projecten

Foto door Alex Strekeisen: Olivine crystals in a dunite