Abstraction en de markt

Foto: © Rotterdam-Festivals / Rotterdam Image Bankhttp://www.rotterdamimagebank.nl/shapeimage_3_link_0

Abstraction ondersteunt bedrijven en investeerders bij hun Business Development: richting een bioeconomie en richting een duurzamere werkwijze. Abstraction heeft ervaring met het opzetten van pilots en onderzoek, met marktonderzoek en het ontsluiten van nieuwe markten, het herkennen van nieuwe opportunities, het nadenken over nieuwe verdienmodellen en het voorspellen van transitie.


Abstraction levert onderzoekscapaciteit aan consultants bij het vinden van antwoorden op vragen die een bioeconomie betreffen.


Specifieke ervaring

Inzicht in de invloed van bio-based ontwikkelingen en van duurzaamheid op bestaande belangen, op technologie en op markten vormt de toegevoegde waarde van Abstraction. Segmentoverschrijdende invloeden winnen bij de voortgaande ontwikkeling van een bioeconomie aan belang. Abstraction heeft ervaring met het herkennen van veelbelovende opties, of het koppelen van vraag en aanbod vanuit verschillende marktsegmenten, ook als deze elkaar nog niet eerder hebben ontmoet.


Met veel universiteiten en MBA-opleidingen zijn werkrelaties opgebouwd. Abstraction heeft hiermee uitstekende ingangen bij onderwijsinstellingen om specifieke ondersteuning bij onderzoek te mobiliseren, of om wetenschappelijke kennis te ontsluiten.


Het sluiten van kringlopen, het ontsluiten van reststromen, het inrichten van logistieke- en productieketens, marktontwikkeling. Bij al deze aspecten zal kennis uit het recyclingsegmentmarkt in toenemende mate een rol spelen. Abstraction is zeer ervaren met de recyclingmarkt en heeft uitstekende mogelijkheden om hier aanwezige kennis te verbinden met de behoefte vanuit een bioeconomie.


Actuele activiteiten omvatten de inzet van biomassa voor warmteopwekking en de import van biomassa uit Centraal- en Oost-Europa. Het ontwikkelen van een nieuwe vaste bio-based brandstof voor energieopwekking betreft een ander project.

markt