Nieuwsarchief

                 Nieuwsitems

Een nieuwe vaste bio-brandstof

Abstraction werkt samen met Transmare BV aan het ontwikkelen van een nieuwe vaste bio-based brandstof voor energieopwekking. meer informatie...

New Venture business plan competitie

Abstraction maakt deel uit van een projectteam dat is doorgedrongen tot de laatste 20 beste innovatieve starters uit de New Venture business plan competition. Het ingediende businessplan behelst het bereikbaar maken en opwerken van reststromen uit palmolieteelt, en moet leiden tot meer toepassingsmogelijkheden en verbeterde milieu-impact.

Deze pagina toont eerdere nieuwsitems. Actueel nieuws wordt op de introductiepagina vermeld.

nieuwsarchief

Marktverkenning voor Groningen Seaports

Samen met FFact voert Abstraction een marktverkenning uit gericht op ontwikkeling van het ‘South Parc’-terrein in Delfzijl. De focus ligt op de mogelijkheden voor recyclingmarkt en voor biobased gebruik. Opdrachtgever is Groningen Seaports.

Registratiesysteem toepassing reststromen

Met ARN (voorheen Auto Recycling Nederland) – het expertisecentrum op het gebied van recycling - worden mogelijkheden verkend om het door ARN ontwikkelde registratiesysteem voor reststromen ook in te zetten op andere markten. Met name toepassingen om bio-based reststromen in kaart te brengen lijken interessant. (september 2013)

Marktstudie studenten Universiteit Utrecht afgerond

Vijf studenten van Universiteit Utrecht hebben onder begeleiding van Abstraction succesvol een studie afgesloten naar de marktintroductie van een hybride biobrandstof. Opdrachtgever voor deze studie was Transmare BV. meer informatie...

Gestart: Abstraction’s blog

Sinds april 2014 is Abstraction’s blog beschikbaar, met commentaar en observaties over de bioeconomie en aanverwante zaken. (april 2014) Ga naar blog...

Testprotocol leidt tot belangrijke resultaten

Abstraction heeft voor Transmare een uitgebreid testprotocol ontwikkeld om torrefactie van Palm Kernel Shell (PKS) te meten. Afgelopen week is op basis van dit protocol een aantal succesvolle test-runs begeleid. De testresultaten worden nu geanalyseerd. Dit vormt mede de basis om een hoogwaardige PKS-brandstof voor de energiemarkt te ontwikkelen. (augustus 2014) Meer informatie...

Ketenanalyse door studenten Universiteit Utrecht

Vijf studenten van Universiteit Utrecht analyseren onder begeleiding van Abstraction de productieketen van getorrificeerde Palm Kernel Shell. De studie moet een beter inzicht in CO2-emissie opleveren. Opdrachtgever voor deze studie is Transmare BV. (mei 2015) meer informatie...

Hoe teel je Alyssum

Studenten van Wageningen UR zijn een kortlopend project gestart om de optimale groeiomstandigheden voor Alyssum te onderzoeken. Deze plant kan worden ingezet om nikkel uit bodem te extraheren. Abstraction heeft het project in gang gezet, in samenwerking met BioSoil. (juni 2015) lees meer...

Proefmateriaal Alyssum is beschikbaar

De Geological Survey Department van Cyprus heeft kort geleden op geselecteerde locaties monsters genomen van Alyssum-planten. Op basis van eerder onderzoek is nu een uitgebreid analyse-programma opgezet om te bepalen of voldoende nikkel wordt opgenomen door deze planten om het winnen hiervan economisch aantrekkelijk te maken. Dit moet leiden tot een pilot-project op Cyprus. (september 2015)

Testlocaties voor Alyssum geїnspecteerd

Afgelopen november is de voormalige Amiantos-mijn op Cyprus bezocht in verband met het ontwikkelen van een pilot om Alyssum te telen. Bepalende randvoorwaarden zijn aan de orde gekomen, en uitvoering is besproken met lokale partners. (februari 2016) lees meer...

EFIB-conferentie in Glasgow bezocht

Mede op verzoek van Biobased Press is in oktober de EFIB-conferentie in Glasgow bezocht om verslag te doen van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van Industrial Biotechnology en Bioeconomy. De invloed van synthetische biologie, en het belang van de markt, kwamen tijdens de conferentie aan de orde. Verslag-legging op de site van Biobased Press. (oktober 2016)