Foto: © Vincent Dekkers / Rotterdam Image Bankhttp://www.rotterdamimagebank.nl/shapeimage_2_link_0

Abstraction in het onderwijs

Abstraction levert op een aantal vlakken toegevoegde waarde binnen het onderwijsdomein, voor middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs.


Zowel kan Abstraction waardevolle marktexpertise verzorgen gedurende zowel de definitiefase als gedurende de uitvoeringsfase van een onderzoekstrajecten. Hieronder valt het definiёren van relevante markten en productieketens, maar ook van stakeholders en van belang zijnde actoren. Tijdig commercieel inzicht helpt niet alleen bij het maken van de juiste proceskeuzes en bij partnerkeuzes. Het ondersteunt tevens het ontsluiten van subsidies.


Abstraction helpt bij het integreren van bio-based aspecten in bestaande leermodules en programma’s. Als intermediair tussen onderwijs en markt is Abstraction uitstekend in staat om marktbehoefte en onderwijsaanbod of wetenschappelijke kennis op elkaar af te stemmen.


Abstraction heeft zeer veel ervaring met het begeleiden van studenten uit wetenschappelijk onderwijs en van MBA-opleidingen bij praktijkopdrachten en bij afstudeeropdrachten. Het vinden en formuleren van opdrachten, overleg met de opdrachtgever, het formuleren van de omvang van de opdracht, alsmede het afstemmen van de verschillende eisen en verwachtingen zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.


Actuele activiteiten omvatten een initiatief gericht op MBO-onderwijs om bio-based aspecten in leerprogramma’s op te nemen, en een samenwerking met een aantal universiteiten met als doel marktontwikkeling van een nieuwe technologie voor algenkweek. Zie onder Projecten voor een toelichting.

onderwijs