Wat biedt Abstraction

Abstraction is in 2011 opgericht door Wijnand Schonewille om ondersteuning te bieden bij ontwikkelingen, investeringen en innovaties gericht op het verduurzamen van onze wereld. Het aandachtsgebied hierbij is de bioeconomie.


Wijnand Schonewille is chemisch technoloog met een brede ervaring in de proceschemie, de recyclingindustrie en als Business Developer bij het Havenbedrijf Rotterdam. Al vanaf 1999 heeft hij ervaring opgedaan met de ontwikkeling van een bioeconomie. Thema’s die in die tijd aan de orde zijn geweest: technologie, wet- en regelgeving, duurzaamheidsvraagstukken, macro-economische vraagstukken, handel en logistiek, socio-economische gevolgen van veranderingen, standaardisatie en normering, marktontwikkeling.


Er is een toenemende aandacht voor het sluiten van kringlopen, en de inzet van reststromen en bijproducten in een bioeconomie. Om dit succesvol te kunnen doen is inzicht in de recyclingmarkt en in de gerelateerde wet- en regelgeving onontbeerlijk. Al vanaf 1993 is recycling een werkveld van Schonewille. Zijn internationale ervaring op dit vlak biedt een schat aan kennis en toegang tot een groot netwerk, onontbeerlijk om toepassing van reststromen in een bioeconomie optimaal te ontwikkelen.


Zowel lokaal als regionaal, nationaal en internationaal heeft Wijnand Schonewille bijgedragen aan bio-based ontwikkelingen. Hij was lid van het Platform Groene Grondstoffen, en participeert in de werkgroep Groene Chemie van het Rotterdam Climate Initiative. Hij was verder actief in verschillende onderzoeks- en projectgroepen. Als expert levert Schonewille bijdragen aan conferenties en in verschillende klankbordgroepen en commitees. Zo heeft hij input geleverd aan het Biobased Economy Manifest waarin afspraken tussen markt en NGO’s zijn vastgelegd. (klik om het Manifest te downloaden) Ook staat hij mede aan de wieg van de Endex Wood Pellets Futures Market welke in november 2011 van start is gegaan. Door zijn langjarige ervaring kan hij een zeer uitgebreid netwerk ontsluiten.


Download de company pitch van Abstraction als PDF. Bekijk Wijnand Schonewille’s linkedIn profiel.

 

Over Abstraction

“You can’t depend on your eyes when your imagination is out of focus”

(Mark Twain, Amerikaans schrijver, 1835-1910)


Abstraction is van mening dat bioeconomie ontwikkelingen niet eenvoudig te voorspellen zijn uitsluitend op basis van huidige ontwikkelingen, of op basis van huidige trends. Voor het maken van de juiste keuzes zijn praktische, commerciёle, overwegingen van groot belang. Begrijpen wat de invloed van bio-based ontwikkelingen is op de huidige economie, en vooral het herkennen en het verzilveren van kansen, is naar de overtuiging van Abstraction nog belangrijker.

over ons