Marktexpertise is de kracht van Abstraction.


Met betrekking tot bio-based ontwikkelingen kan Abstraction bogen op een grote ervaring in het nadenken over gewenste en ongewenste transities en veranderingen. Belangrijke aandachtspunten: het denken in markten en waardeketens en rekening houden met veranderende belangen van stakeholders en actoren.


Abstraction zet haar kennis in bij het vormgeven en evalueren van bio-based programma’s en projecten. Daaronder vallen ook het in beeld brengen van de impact van beleid op markten, het identificeren van marktbehoeften zodat overheidsinstrumenten hierop kunnen worden afgestemd, een onafhankelijk second opinion of het uitvoeren van een marktverkenning.


Abstraction is in staat om snel een koppeling met allerlei marktsegmenten te leggen en om bio-based belangen van verschillende marktsegmenten met elkaar te verbinden. Door slim na te denken over de toepasbaarheid en de doelstellingen van overheidsprogramma’s kan de effectiviteit hiervan worden vergroot.

Abstraction en de overheid

Foto: © Vincent Dekkers / Rotterdam Image Bankhttp://www.rotterdamimagebank.nl/shapeimage_2_link_0

overheid