Focus op vier domeinen

Binnen het bio-based werkveld concentreert Abstraction zich op vier domeinen: Onderwijs, NGO’s, Markt en Overheid. De toegevoegde waarde van Abstraction: innovatie, het nadenken over nieuwe verdienmodellen, marktonderzoek en business development. Een aanvullende toegevoegde waarde die Abstraction biedt, gebaseerd op uitgebreide ervaring met de recycling markt, betreft de inzet van reststromen en het sluiten van kringlopen.


Leidraad bij alle opdrachten: innovatie, commerciёle mogelijkheden en marktvraag. Klik op één van de vier domeinen voor een indruk van de activiteiten van Abstraction. Onder projecten is een selectie van lopende activiteiten opgenomen.


Projectontwikkeling

Abstraction ontwikkelt projecten gericht op productontwikkeling en op het vinden van markten voor nieuwe, innovatieve, bio-based mogelijkheden. Projecten kunnen voortkomen uit gerichte business development maar ook uit wetenschappelijk onderzoek, of als onverwachte spin-off bij andere activiteiten.


Innovatie en marktsegmentering

Innovaties die binnen een specifieke industriёle sector voor een bepaald doel zijn ontwikkeld, hebben vaak ook een toepassing in andere sectoren. Ook de bioeconomie kan voordeel hebben van innovaties uit hele andere markt segmenten. Het is echter niet eenvoudig om veelbelovende markttoepassingen voor innovaties te identificeren, vooral niet indien het gaat om toepassingen in veelal branchevreemde marktsegmenten. Hier brengt Abstraction toegevoegde waarde.


Voor het vinden van toepassingen heeft Abstraction kennis en ervaring van de volgende marktsegmenten: chemie, utilities, energie en transport, recycling, handel en logistiek, mijnbouw, staalindustrie en metallurgie. Abstraction koppelt technisch-inhoudelijke kennis aan ervaring met gerelateerde dienstverlening, wet- en regelgeving, internationale markt en grondstoffenvoorziening.

Strategie

strategie