De ontwikkeling van een bio-economie vereist een wereldwijde systeemtransitie en zal leiden tot het verschuiven van belangen en van markten. Nieuwe samenwerkingsverbanden en andere afhankelijkheden zullen ontstaan. Andere Unique Selling Points winnen aan belang en marktpartijen gaan een andere rol spelen. Dienstverlening zal zich aanpassen aan andere eisen.


De bio-based transitie volgens Abstraction

Grondstoffen en halffabrikaten worden ook in een bio-economie geproduceerd, verhandeld, vervoerd, opgeslagen en verwerkt. Maar in een bio-economie gaan de huidige economische wetmatigheden binnen een ander krachtenveld gelden. Het begrijpen van de hiermee gepaard gaande onzekerheden is essentieel. Natuurlijk zijn praktische, commerciёle overwegingen hierbij van belang. Maar Abstraction is van mening dat het belang van strategisch inzicht en het herkennen van kansen in de huidige transitiefase nog belangrijker zijn.


De bio-based transitie volgens de ‘hype-cycle’

De ‘hype cycle’ onderscheid vijf fasen in een technologie ontwikkeling. Hiermee kan op een objectieve manier de waarde en de relevantie van technologische ontwikkelingen worden bepaald. Het instrument is door Gartner, Inc. voor de ICT-markt ontwikkeld. Abstraction heeft de hype cycle op de bioeconomy aangepast. Klik op de link voor een grafische representatie van de bio-based hype cycle.


De werkwijze van Abstraction

Abstraction bekijkt bio-based ontwikkelingen in perspectief met bestaande markten. Zoeken naar aansluiting met bestaande economie en werkwijzen is voor Abstraction kerncompetentie en leidraad. Bio-based initiatieven worden binnen bestaande marktsegmenten beoordeeld en aspecten rond ketenbeheersing worden inzichtelijk gemaakt. Dit helpt om risico’s te onderkennen en om te anticiperen op toekomstige markt omstandigheden en noodzakelijke dienstverlening. Zowel de haalbaarheid van investeringen als de levensvatbaarheid van initiatieven wordt hierdoor vergroot.


Specifieke aandacht is gericht op het uitnutten van interacties tussen domeinen, op het ontsluiten van kerncompetenties van organisaties, het identificeren van nieuwe samenwerkingsverbanden en het definiёren van posities en rollen binnen nieuwe marktverhoudingen.


Een Business Improvement Plan identificeert te behalen voordelen van een investering en hoe deze te realiseren. De risico’s, de alternatieven en de mogelijke keuzes worden in een Business Improvement Plan benoemd. Het is een instrument dat Abstraction hanteert bij het beoordelen van bio-based opportunities.


Samenwerking en partners

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten zoekt Abstraction in veel gevallen samenwerking met andere partijen. Zo lopen er bijvoorbeeld actieve contacten met verschillende universiteiten en met bedrijven uit bijvoorbeeld de IT-sector, de agrosector en de energiesector. Abstraction werkt verder samen met het LEI en Biomass Research.


Op het vlak van het definiёren, het toepassen en het omgaan met duurzaamheid werkt Abstraction samen met stakeholders en actoren uit alle relevante domeinen. Abstraction heeft ervaring met het toepassen van zowel kwaliteitscertificering als -normering zoals NTA 8080. Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) beschrijft eisen voor duurzame biomassa ten behoeve van energiedoeleinden.

Visie en werkwijze

Foto’s door Roy Borghouts / www.royborghouts.nlhttp://www.royborghouts.nlshapeimage_1_link_0

visie